Udskriv

Nu går det for alvor fremad i Danmark

Det er snart umuligt at opretholde pessimismen!

For nu går det faktisk godt i gamle Danmark. Meget af fremgangen skyldes afsmitninger fra resten af verden – men det skal vi jo ikke være kede af.

Danmarks Statistiks netop offentliggjorte tal for arbejdsløsheden i april siger, at antallet af ledige igen er færre. Tallet faldt 3500 i april og er nu nede på 131.600 danskere uden arbejde. Det svarer til 5,0 procent. Og det er buttoledigheden, som også omfatter aktiverede. Det er sjette måned i træk, at der bliver færre ledige, og de 5,0 procent er det laveste niveau siden 2008, da krisen satte ind. I antal mennesker er ledigheden faldet med cirka 16.500 siden nytår.

Hos økonomerne er der to holdninger til de tal. Den ene er, at en faldende arbejdsstyrke er med til at trække arbejdsløsheden ned. Der er et antal danskere, som på grund af ændret lovgivning er gledet ud af de officielle tal. Den anden holdning er mere optimistisk, fordi antallet af beskæftigede – altså antallet af jobs – har været stigende de seneste mange måneder, og at den stigende aktivitet og positive holdning i dansk økonomi har fået flere private virksomheder til at ansætte flere medarbejdere.  

Og nogle af de optimistiske økonomer går oven i købet så vidt, at de taler om, at der kan komme flaskehalse på arbejdsmarkedet. Fortsætter arbejdsløsheden med at falde – og intet tyder på det modsatte – kan der blive brug for lovgivning, der skaffer mere arbejdskraft. Det kan f.eks. være ændrede skatteregler, der gør det økonomisk mere attraktivt at arbejde flere timer.

Både stigende privatforbrug og mere eksport

Hovedårsagerne til de flere jobs i Danmark er to: Vores privatforbrug er stigende, og vi eksporterer mere.  Begge dele har fået bruttonationalproduktet til at stige med knap en procent i forhold til kvartalet før. Holder det resten af året, skal vi til Kina eller andre lande i Asien til at finde tilsvarende stigninger. Det er langt bedre end andre lande i Europa.

Det er især en stigning i privatforbruget på cirka 2 procent i første kvartal, der er årsag til tallene. Cirka en tre fjerdedele af stigningen kan skyldes udbetalinger af erstatninger efter de to store efterårsstorme – forstået på den måde, at Danmarks Statistik mener, at disse erstatninger, der er brugt til at udbedre skaderne, er årsag til størstedelen af stigningen i privatforbruget. Men selv hvis ”det almindelige” privatforbrug kun er steget med en halv procent, er det ganske pænt. Og hvis stigningen fortsætte resten af året – ja, så falder arbejdsløsheden endnu mere.

65.000 flere jobs om halvandet år

Men uanset hvordan de flotte tal er opstået, så vurderer de fleste økonomer tallene sådan, at Danmark nu for alvor er op vej ud af den økonomiske krise. Men de siger altså også, at der endnu er et stykke tilbage for at komme på niveau som 2007-2008. De økonomiske ministre jubler naturligvis, fordi det er første gang i flere kvartaler i træk siden krisens satte ind, at der er reel vækst i dansk økonomi.

De økonomiske vismænd er for første gang i flere år fuld af optimisme. De er overbeviste om, at danskerne nu vil bruge flere penge. Over halvdelen af bruttonationalproduktet udgøres af privat forbrug, så det er nødvendigt at få gang i forretningernes kasseapparater. Og hvis det holder, forventer vismændene, at der er skabt 65.000 nye jobs i Danmark ved udgangen af 2016.