RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Euro Industries forplikter seg til å beskytte og respektere ditt privatliv.

Disse retningslinjer handler om (sammen med andre dokumenter, som vi refererer til her) hvilke personlig opplysninger vi samler inn fra deg, og hvordan vi behandler dine opplysninger.

​Personlig opplysninger som vi kanskje vil samle inn:

​​

​Vi samler inn personlige opplysninger om dine besøk på nettstedet vårt, inkludert trafikkdata, lokasjonsdata og innhold fra kontaktskjemaer. Vår samling av disse personlige opplysninger vil gjøre ditt besøk til vår nettside lettere i fremtiden, da vi vil kunne foreslå innhold som er relevant for deg basert på posisjonen din når du åpner nettstedet vårt.

​Vi samler inn opplysningene du gir oss når du bruker våre kontaktskjemaer eller oppretter CV (for eksempel "Kontakt", "Opprett CV" eller "Kontakt salgsavdelingen"). Opplysninger om personlig informasjon til oss via våre kontaktskjemaer er ikke et lovbestemt krav eller forpliktelse. Vær imidlertid oppmerksom på at feltene som er merket med en stjerne (*), er obligatoriske felt fordi vi behøver denne informasjonen for å overholde eller svare på forespørselen din, annen informasjon eller personlig informasjon som du deler med oss, ved å fylle ut kontaktskjemaet, er din beslutning alene. Hvis du kontakter oss, vil vi beholde en kopi av korrespondansen

Vi bruker dine personlige opplysninger til å kontakte deg via e-post eller telefon, hvis du velger formålet i det aktuelle kontaktskjemaet. Du kan når som helst framelde deg​fremtidige henvendelser.

Hvordan vi bruker dine personlige opplysninger:

Din personlige informasjon vil bli samlet inn og håndtert av oss for følgende formål:

  • ​å skreddersy innhold og ressurser til dine preferanser så godt som mulig.
  • å svare på dine henvendelser eller spørsmål når du kontakter oss.
  • ​å sende deg annen informasjon - for eksempel fremtidige jobbmuligheter eller nyhetsbrev - som kan være av interesse for deg.
  • å hjelpe oss med å lage, publisere og forbedre innholdet som er mest relevant for deg.
  • ​å la deg delta i de interaktive elementene på nettstedet vårt når du velger å gjøre det.

Vår bruk av informasjon er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning om databeskyttelse fordi det er:

​​

Det er nødvendig for våre legitime interesser å oppfylle nåværende og fremtidige mål som beskrevet ovenfor, og slike interesser i hvert tilfelle blir ikke kansellert av dine personverninteresser.

​I tilfelle er det nødvendig å oppfylle våre lovbestemte eller forskriftsmessige forpliktelser, som for eksempel informasjon til myndigheter, rettshåndhevelse eller statslige organer eller i visse tilfeller som er nødvendige for å utføre en offentlig tjenesteoppgave, og som ved bruk av bestemte kategorier av personopplysninger er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav eller hvor behandling er relatert til personlig informasjon som er tydelig offentlig tilgjengelig.

​Vi beholder informasjonen lengre tid enn nødvendig for å oppfylle våre lovlige og lovbestemte forpliktelser. Tidsperioden som vi beholder din personlige informasjon, avhenger av de respektive formål, dataene dine behandles med.

Kriteriene som bestemmer den aktuelle tidsperioden er at vi vil beholde de personlige opplysningene som beskrevet ovenfor så lenge som (1) det er nødvendig for de respektive formålene, (2) det er nødvendig å opprettholde vårt forretningsforhold med deg, (3) du har gitt ditt samtykke og / eller (4) det kreves i henhold til gjeldende lovbestemmelser.

Deling med tredjeparter:

For å kunne bruke dine informasjoner kommersielt, deler vi dine opplysninger med tredjeparter. Utlevering av informasjon vil imidlertid kun finne sted under følgende forhold:

​Til Kunder som markedsføring eller presentasjon av kvalifikasjoner. Før oppstart av prosjekter kan det etter kundens forespørsel fremsendes informasjon, vedrørende kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som kreves for gjennomføring av arbeidsoppgaven, dette kan inkludere adgangskort, pass og lignende.

Til leverandører, personer eller firmaer som er under kontrakt med oss, samt agenter. Det kan forekomme at vi engasjerer eller leier andre firmaer eller enkeltpersoner til å utføre funksjoner på vegne av oss. Mottakere som disse vil kun ha adgang til de personlige opplysninger som er nødvendig for å utføre deres funksjoner og de har ikke lov til å bruke personlige informasjoner til andre formål. Disse mottakere vil bli underlagt fortrolighetsklausuler i deres kontrakter.

Til andre selskaper som tilhører Euro Industries Koncern (dvs. et selskap som enten direkte eller indirekte kontrolleres av Euro Industries A / S).

Til statlige myndigheter eller politimyndigheter dersom vi suverent er juridisk forpliktet til å gjøre det.

Hvordan dine personlige opplysninger er lagret og behandlet

​​

Vi streber etter å ta alle de skritt som med rimelighet kan anses nødvendig for å sikre at din personlige iopplysninger behandles sikkert og i samsvar med denne personvernpolitikken.

​Overfører vi dine data utenfor EU:

​​

Dine personlige opplysninger kan behandles i et eller flere land innenfor eller utenfor EU. Vi overfører kun dataene dine utenfor EU til land som EU-kommisjonen vurderer, vil gi deg en tilstrekkelig grad av beskyttelse. Disse landene omfatter hovedsakelig USA, Norge, Sveits og Grønland.

​​

IP-adresser og cookies

​​

Vi samler inn informasjon om​din datamaskinen, inkludert IP-adressen (hvis​den er tilgjengelig). Dette gjelder statistiske data over våre bukeres browswerhandlinger og -mønstre, og identifiserer ikke deg eller andre individuelle brukere.

​​

Datasikkerhet:

​​

Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte dine personlige opplysninger, bør du vite at overføringen av informasjon ikke er helt sikker, og vi kan ikke garantere sikkerheten til dine personlige opplysninger som sendes gjennom vår nettside eller til noen tredjepart. Derfor er enhver overføring under ditt ansvar. Vi bruker strenge prosedyrer og passende tekniske og administrative forholdsregler for å forhindre uautorisert tilgang, endring, sletting eller overføring av dine personlige opplysninger.​

Dine rettigheter. Hvordan du får tilgang, korrigerer og sletter dine personlige opplysninger.

I henhold til gjeldende databeskyttelseslover har du følgende rettigheter:

Rett til å få adgang til og få en kopi av dine personlige opplysninger

Du har krav på en bekreftetelse om at vi behandler noen av dine personlige opplysninger. Hvor dette er tilfelle har du rett til å få tilgang til visse av dine personlige opplysninger og til visse opplysninger om hvordan de behandles. I noen tilfeller kan du be oss om å utlevere en elektronisk kopi av din informasjon.

​​

Rett til å korrigere dine personlige opplysninger

Hvis du kan dokumentere at de personlige opplysnigene vi har om deg, er feil, kan du be om å få denne informasjonen oppdatert eller på annen måte korrigert.

Rett til å bli glemt / få slettet data

Under visse omstendigheter har du rett til å få slettet dine personlige opplysninger. Du kan be om dette når som helst, og Euro Industries vil vurdere om ditt ønske kan oppfylles. Denne rettigheten er imidlertid avhengig av om vi har noen juridisk rett eller forpliktelse til å beholde data. Hvis loven forteller at ditt ønske om å få slettet dine personlige opplysninger skal overholdes, vil opplysningene selvfølgelig bli slettet.

​For å gjøre disse rettigheter gjeldende, kan du kontakte oss på følgende adresse: euro@euro-industries.dk

​​

I tilfeller der vår håndtering av dine personlige opplysninger er underlagt ditt samtykke, kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Å trekke samtykket ditt, vil ikke påvirke legitimiteten av vår håndtering av opplysningene som fant sted før mottak av slik tilbaketrekking.

Du har også mulighet for å sende inn en klage om vår behandling av dine personlige opplysninger til Datatilsynet.

​​

Markedsføringsmateriale:

​​

Vi sender kun markedsføringsmateriale via e-post når du har gitt oss ditt samtykke.

Vi vil vanligvis tilby dette ved hjelp av et avkryssing felt for skjemaene vi bruker til å samle inn dine personlige opplysninger, der du kan krysse, hvis du aksepterer å motta markedsføringsmateriale. Du kan til enhver tid utøve din rett til å fravelge ved å kontakte oss på euro@euro-industries.dk hvor du informerer oss om følgende: Ditt navn, e-postadresse, telefonnummer og materiale du ikke lenger ønsker å motta.

​​

Endringer i disse retningslinjer for Personvern:

​Vilkårene i disse retningslinjer for personvern kan endres fra tid til annen. Vi vil offentliggjøre eventuelle viktige endringer i disse retningslinjer gjennom passende meddelelser enten på dette nettsted eller ved å kontakte deg via andre kanaler.

KONTAKT OSS HER

Har du spørsmål eller ønsker å kontakte oss?

​Skriv til oss via skjemaet vårt, så prøver vi å svare deg så snart som mulig.

 
 
 
 
 
Noen felter er ikke korrekt utfylt

3 GODE GRUNNER HVORFOR DU SKAL VELGE OSS

Den riktige mann til jobben

​​​​Den utsendte medarbeider har de riktige kompetanser til å kunne utføre oppgaven.

Det korrekte utstyr

​Våres medarbeidere utstyres med verktøy etter avtale.

Tjenestebil

Vi har mulighet for å tilby en tjenestebil.

Danmark

​Euro Industries A/S

CVR: 26629616

Adresse

​Fabriksvej 10

9690 Fjerritslev

Kontakt

Telefon: +45 98 21 34 00

E-mail: euro@euro-industries.dk

Norge

Euro Industries Nord A/S

Org.nr: 915356648MVA

Adresse

Bjørneveien 10

1664 Rolvsøy

Kontakt

Telefon: +45 98 21 34 00

E-mail: euro@euro-industries.dk

Sverige

Euro Industries AB

Org.SE nr: 556730-7029

Adresse

Bigaten 9

SE-531 75 Järpås

Kontakt​

Telefon: +46(0)702-291188

E-mail: euro@euro-industries.se  

Vi er medlem av

Some